Promocija zdravja v organizacijah

Promocija zdravja v organizacijah

Za vse delovne organizacije v Sloveniji je promocija zdravja že nekaj let zakonska obveznost, a zagotovo ni potrebno, da bi bila samo še eno administrativno breme. Če je promocija zdravja za zaposlene dobro izvedena, je dokazano, da naročniku prinaša znatne koristi, ne le v smislu manjšega bremena bolniških odsotnosti, ampak tudi večjega zadovoljstva sodelavcev v organizaciji.

Ena od mnogih raziskav, ki kaže na upravičenost promocije zdravja, je na primer pokazala, da vsak evro, vložen v učinkovito promocijo zdravja, prinese 2,5 do 10 evrov. Stroški so namreč manjši, ker se bolniški stalež lahko zmanjša celo za tretjino, hkrati pa se poveča učinkovitost in kakovost dela. Poleg tega vodstvo organizacije z izobraževanji in drugimi aktivnostmi promocije zdravja jasno sporoča, da ceni svoje sodelavce, in to ne le kot zaposlene, ampak kot soljudi, ki so vredni spoštovanja in pozornosti.

Promocijo zdravja pri delu izvajamo glede na smernice Ministrstva za delo Republike Slovenije (www.osha.mddsz.gov.si) ter Inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana (www.cilizadelo.si). S tem inštitutom po potrebi tudi sodelujemo pri določenih bolj strokovnih vidikih varnosti in zdravja na delovnem mestu. Sami pa izdelamo oz. vam nudimo pomoč za:
– analizo zdravja v organizaciji,
– zakonsko predpisani letni načrt promocije zdravja,
– začetno obdobje izvajanje tega načrta (dokler ga v celoti ne prevzamete sami), ter
– različna izobraževalno motivacijska predavanja o varovanju zdravja.

Vsebino naših predavanj po dogovoru prilagodimo tistim tematikam na področju varovanja zdravja, ki so bolj aktualne za vaše delovno okolje.

Kontaktirajte nas za več informacij in ponudbo…