Promocija zdravja

Promocija zdravja – dinamična izobraževanja

Poleg koordinacije celovite promocije zdravja v delovnih organizacijah izvajamo izobraževalno motivacijska predavanja o varovanju zdravja tudi za širšo publiko. Prvo predavanje, ki na svež, praktičen in dinamičen način predstavi osnove zdravega življenja, je za skupine izven delovnega okolja in za neprofitne organizacije brezplačno. Kontaktirajte nas …

Podjetja in druge delovne organizacije

prezentacija_sivoVaši organizaciji nudimo celovito storitev promocije zdravja po vaši meri, v skladu z zakonodajo in priporočili strokovnjakov medicine dela. Del te ponudbe so predavanja o zdravem življenjskem slogu, ki so že sama po sebi lahko učinkovit prispevek k izvajanju promocije zdravje v organizaciji. Vsebino predavanja, ki tipično traja okoli 40 minut, po dogovoru prilagodimo vašim potrebam, tako da poudarimo tudi področja, važnejša za vaše sodelavce (npr. najpomembnejša pravila za varno delo, ki jih je treba redno osveževati). Več o tem …

Neprofitne organizacije in druge zaključene skupine

Pri današnjem prehitrem tempu življenja in zasičenosti z informacijami je tovrstno izobraževanje koristno praktično za vsakogar. Pomislite, nekatere raziskave kažejo, da bi lahko v povprečju podaljšali življenjsko dobo za več kot deset let in preprečili zelo velik del, morda celo večino kroničnih bolezni, ki zelo zmanjšujejo kakovost življenja (srčno žilne bolezni, rak, diabetes, debelost, obraba kosti in sklepov, osteoporoza, demenca itd.) — če bi le bili ljudje dovolj informirani in motivirani za zdrav življenjski slog. Izobraževanje je gotovo pomemben korak za doseganje tovrstnega napredka v preprečevanju bolezni in povečevanju kakovosti življenja.

Za vse posameznike …

… posebno pa za tiste, ki ste že slišali naše predavanje in / ali prebrali knjigo Sedem stebrov zdravja, priporočamo občasno osveževanje in nadgrajevanje znanja, ki si ga prizadevamo posredovati v našem spletnem klubu 7 stebrov zdravja. Več o tem …