Več zdravja za vse življenje

Stebri zdravja

Optimistično smo prepričani, da lahko ostanemo zdravi, če znamo pravilno poskrbeti za svoje telo. Tudi statistične ugotovitve obsežnih medicinskih raziskav potrjujejo, da imamo dobre razloge za tak optimizem (kljub naraščajočemu onesnaženju okolja ter mnogim kroničnim in nalezljivim boleznim, za katere še ni zdravila). Treba pa je, da se naučimo dobro skrbeti za svoje zdravje. Potrebno znanje, ki so ga strokovnjaki pridobivali in preizkušali več desetletij, nam je na razpolago v razumljivi in praktični obliki. In ker ni veliko reči bolj pomembnih od vašega zdravja, se dobre investicije vanj splačajo. Pa denar tu sploh ni najbolj pomemben. Glavna investicija je naš čas, da se lahko izobrazimo o tem, kaj več lahko sami naredimo za svoje zdravje in s tem za kakovost svojega življenja na tem planetu. In seveda, da to prakticiramo dovolj dolgo, da nam pride v navado.

Nekatere raziskave so na primer pokazale, da lahko samo z zdravim življenjem zmanjšamo tveganje za smrtonosne srčne bolezni za več kot 80 odstotkov, tveganje za rakasta obolenja pa za več kot 60 odstotkov. Mnoge tovrstne znanstvene ugotovitve, ki dokazujejo, kako zelo veliko kroničnih bolezni lahko premagamo, še preden se pojavijo, so med drugim spodbujale tudi vlado Republike Slovenije, da so sprejeli več resolucij za promocijo zdravega življenjskega sloga. Žal pa te resolucije lahko ostanejo samo dobre želje na papirju, če se posamezniki v Sloveniji ne učimo in vadimo živeti bolj zdravo. Pa tudi če določene vidike zdravega življenja že dobro poznamo in razumemo, nam lahko zmanjka motivacije. Zato si prizadevamo graditi in utrjevati vse stebre zdravja:

1. dovolj vode (ustrezno čiste),
2. dovolj spanja in počitka,
3. več zdravju koristne hrane in manj nezdrave,
4. dovolj telovadbe in manj sedenja,
5. ustrezno razstrupljanje oz. čiščenje telesa,
6. obvladovanje vseh oblik škodljivega stresa,
7. zagotavljanje potrebnega znanja in motivacije za zdravo življenje.

Vabimo vas, da si vzamete čas, ki ga potrebujete za napredek na tem področju.
Več v knjigi Sedem stebrov zdravja in na www.dragoceni.si